เกี่ยวกับเรา

แนะนำบริษัทSymbio, Inc. เป็นผู้นำในการผลิตเทปกาวและสติกเกอร์(ฉลากสินค้า)แห่งภูมิภาคเอเชีย บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นเสาหลักในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จึงตั้งใจคัดเลือกและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างและรักษาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถให้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จระดับสากล

Symbio ตอบสนองความท้าทายของตลาดที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างดุเดือดโดยมุ่งเน้นในการเป็นหุ้นส่วนที่ดีของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชน บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับประกันคุณภาพอย่างเข้มงวดและบริการระดับมืออาชีพที่รวดเร็ว รวมถึงการจัดหาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

แม้ธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง แต่ก็ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากมาย Symbio สร้างและพึ่งพาจุดแข็งและความเชี่ยวชาญด้านเคมีพอลิเมอร์ การปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการจากทั่วโลก สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งในด้านความเป็นมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การบริการลูกค้าและนวัตกรรมเพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จและนำหน้าคู่แข่งในตลาด

ยิ่งไปกว่านั้น Symbio มีทีม R&D พร้อมผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ด้วยการสั่งสมความรู้และเทคโนโลยีมากว่าครึ่งศตวรรษ เรามีประสบการณ์และพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิวและเทคโนโลยีกาวโพลิเมอร์ที่แม่นยำ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดต่างประเทศ Symbio ได้จัดตั้งโรงงานผลิตและแปรรูปหลายแห่งในไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการด้านเทคนิคที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีกว่า