เทปกระดาษย่น (กระดาษกาว)

  • เทปกาวย่น(เทปกระดาษกาว/เทปหนังไก่)มีความยืดตัว ติดแนบไปกับพื้นผิวได้ดี
  • สามารถลอกออกได้ง่ายและลอกออกติดซ้ำได้
  • สามารถใช้กับงานต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ งานเอกสาร งานพ่นสีรถ งานในภาคอุตสาหกรรม เช่น electronics belting เป็นต้น