Y tế

Y tế

Tiến bộ y tế đã đóng một vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại. Trong thời đại cải tiến nhanh chóng về khoa học cơ bản và ứng dụng, ngành y tế đang phải đối mặt với những thách thức và cơ hội to lớn do sự chuyển đổi nhanh chóng của thế giới chúng ta. Sự phát triển của y tế liên tục bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh như sự chấp nhận của xã hội, kinh tế, chính sách, hoạt động tài chính và công nghệ. Công nghệ sinh học, sản xuất thuốc và thiết bị y tế là ba hướng nghiên cứu chính trên thị trường hiện nay. Nhu cầu của các lĩnh vực này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi xã hội già đi nhanh chóng và các loại bệnh mãn tính ngày càng gia tăng ở các nước mới nổi. Sự tăng trưởng của ngành y tế được nhiều khán giả kỳ vọng rất cao.

Symbio, Inc. đã bước chân vào lĩnh vực y tế từ nhiều năm trước.

Với khả năng nghiên cứu và phát triển hàng đầu về chất kết dính có độ nhạy cảm dị ứng thấp và môi trường sản xuất chất lượng cao, chúng tôi đã vượt qua các bài kiểm tra tương thích sinh học và đạt được chứng nhận GMP quốc gia.

Bằng cách đặt ra các tiêu chuẩn kiểm tra cao nhất qua từng bước trong quy trình sản xuất, chúng tôi ưu tiên sự an toàn và thoải mái của người tiêu dùng khi phát triển các ứng dụng băng bó vết thương khác nhau.

Thông qua các vật liệu kết dính hiệu quả, chúng tôi hy vọng có thể đóng góp công sức của mình trong việc chăm sóc những vết thương cho bệnh nhân.


Sản phẩm